www.zorghulpmiddelenWMO-Gelderland.nl               Voor al uw hulpmiddelen,reparaties en revisie van scootmobielen etc

www.nancyhanegraafsamenzorg.nl                            Nancy Hanegraaf Samenzorg richt zich zowel op het verlenen van zorg aan                                                                                                   individuele zorgvragers, als op zorginstellingen die behoefte hebben aan een                                                                                                 tijdelijke invulling van losse diensten of een bepaalde functie. 

www.kindmethandicap.nl                                              Tips voor ouders met een kind met een (meervoudige) beperking. 

www.2cu.nu                                                                      Stichting Complex Care United (2CU "to see you") vraagt aandacht voor                                                                                                          mensen met Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen                                                                                                          (ZEVMB).

www.stichting12q.com                                                   Alle hulp is welkom om de kwaliteit van leven te bevorderen voor kinderen met                                                                                               afwijkingen op chromosoom 12q. 

 
 

www.levend-verlies.nl                                                     Levend verlies is een bijzondere vorm van rouw, die afwijkt van de rouw bij het                                                                                              overlijden van een dierbare. Het gaat om chronische rouw, verdriet om een                                                                                                    verlies dat nooit eindigt. In deze podcastserie richten we ons op levend verlies                                                                                              bij ouders van kinderen met ernstige beperkingen.

www.ikgaemb.nl                                                              ‘Ik ga EMB!’ is een platform door en voor jongeren zelf, hun familie, vrienden                                                                                                   en professionals. 

www.dewaggelmannetjes.nl                                          Dagopvang de Waggelmannetjes is een zeer kleinschalige, huiselijke,                                                                                                              sfeervolle en stimulerende dagopvang voor maximaal 6 ernstig meervoudig                                                                                                   complex gehandicapte kinderen per dag.